top of page

תקנון ומדיניות החזרת מוצרים

תקנון אתר טורטוגה סאפ
שי עקיבא 032322091

כתובתנו רחוב התחיה 27 רעננה 4351927


מבוא
האתר הינו אתר מכירות המהווה חנות וירטואלית אשר הוקם ומופעל על ידי טורטוגה סאפ שי עקיבא(להלן “טורטוגה סאפ”).
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. תנאים אילו מהווים הסכם מחייב בין הגולש לטורטוגה סאפ.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או הזמנה ו/או רכישה אשר יעשו על ידי הגולש ויהוו את הבסיס המשפטי לכל התקשרות,
רכישה ו/או דיון בין הגולש לאתר והגלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהווה הסכת הגולש להוראות התקנון ולפיכך לא
תתקבל כל טענה מצד הגולש אשר עניינה פעולה שלא בהתאם לתקנון.
רישומי המחשב של טורטוגה סאפ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה מוחלטת לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
טורטוגה סאפ רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, כאשר תחולת התקנון החדש תהא מיום
פרסומו ולאילך.
האמור בתקנון

זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
הגולש מצהיר כי הינו בגיר אשר מלאו לו 18 שנה וכי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ללא אישור אפוטרופוס או צד ג’.


כללי
רשאים לרכוש מוצרים, כל אדם פרטי הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר.
הרכישה תתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי
טורטוגה סאפ רשאית, על פי שקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
טורטוגה סאפ רשאית על פי שקול דעתה, למנוע מגולש את האפשרות לגלוש באתר ו/או לרכוש מוצרים באתר ומבלי למסור הודעה
על כך מראש או בכלל.
עבור כל פריט המוצע באתר יוצג “דף מוצר” בו יופיעו פרטי המוצר ומחיר המכירה.
טורטוגה סאפ רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת עפ”י שקול דעתה, להסיר מוצרים וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר
מעת לעת.
המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ עפ”י דין.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד ויתכן כי יהיו הבדלים בין התמונה למוצר הנמכר, ולעיתים ייתכנו הפרשי גוונים בין
תצלומי המוצרים המתפרסמים לבין אלו אשר יסופקו בפועל.


רכישה באתר
בעת ביצוע רכישה יידרש הגולש למלא טופס הרשמה, הכולל לפחות את הפרטים
שלהלן: שם מלא, מין הלקוח, מספר תעודת זהות, כתובת , מספר טלפון , כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח ופרטי כרטיס
אשראי בתוקף לחיוב.
מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטי כרטיס אשראי ללא אישור הבעלים הינה עבירה פלילית וכנגד הגולש העושה שימוש
בכאלו עלולים להינקט הליכים אזרחיים ופליליים , לרבות בגין נזקים לטורטוגה סאפ.
במקרה של מסירת פרטים כוזבים כאמור לעיל, טורטוגה סאפ רשאית לראות את העסקה כבטלה וכחסרת כל תוקף ולא תהיה
מחוייבת כלפי הגולש.
לאחר השלמת הליך ביצוע ההזמנה באתר תישלח הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית הכוללת את פרטי ההזמנה ומספר סידורי
לצרכי מעקב.
משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האוטומטית כאמור לעיל, אינה מהווה מחייבת את טורטוגה סאפ ואינה מהווה ראיה לביצוע
העסקה.
השלמת העסקה, בנוסף על קבלת אישור חברת האשראי, מותנית בכך שהפריטים המבוקשים מצויים במלאי בעת השלמת הליך
ההזמנה.
במידה ופריט אזל מן המלאי ו/או מכל סיבה שהיא אחרת, טורטוגה סאפ תהא רשאית להודיע לגולש על ביטול ההזמנה וזו תישלח
לגולש בדואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית.
יובהר כי טורטוגה סאפ אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים שתמונותיהם באתר והגולש מוותר על כל טענה כלפי
טורטוגה סאפ בקשר עם ביטול ההזמנה.
הזמנה דרך האתר תחשב כהזמנה מושלמת ותקפה , אך ורק לאחר מתן אישור סופי לעסקה ע”י חברת האשראי אשר
הנפיקה/הסליקה את כרטיס האשראי של הגולש.
במקרה שחברת האשראי סרבה לכבד את ההתחייבות לתשלום, העסקה לא תיכנס כלל לתוקף והגולש יקבל על כך הודעה בדואר
אלקטרוני.

יובהר כי מועד תחילת חישוב זמן המשלוח יהא החל ממועד קבלת אישור העסקה ע”י חברת האשראי, ורישומי טורטוגה סאפ לעניין
יהוו ראייה לנכונותה.


משלוח וזמני אספקה
זמני אספקת המוצרים כוללים את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת. ערבי חג).
ניתנת לגולש האפשרות לבצע “איסוף עצמי” ישירות מנקודת איסוף טורטוגה סאפ.
במועד סיום ההזמנה תופיע כתובת האיסוף העצמי עבור המוצר, על הגולש לסמן אפשרות זו לפני ביצוע התשלום ואז לא יחוייב בדמי  משלוח. ובתיאום מראש בלבד בווטסאפ 0552645563
באת איסוף עצמי יש להגיע מצוידים בכרטיס אשראי ובתעודת זהות – המוצר יינתן אך ורק למבצע ההזמנה ובעל כרטיס האשראי.
אספקת המוצרים תבוצע באמצעות חברת שילוח עצמאית. אספקת המוצרים על ידי חברת השילוח תיעשה תוך 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת האשראי.
אספקת המוצרים לגולש כרוכה בתשלום דמי משלוח אשר יתווספו למחירם הכולל של המוצרים שנרכשו ושיעורם יהיה כמפורט באתר.
בעת תיאום ההספקה, רשאית חברת השילוח לדרוש את נוכחות הגולש או מי מטעמו במקום ובמועד ההספקה, והצגת תעודת
זהות ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או כל מסמך אחר כתנאי למסירה.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית תהא טורטוגה סאפ רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, בתאום מראש.


ביטול עיסקה
הגולש רשאי לבטל את עסקת הרכישה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 ותקנותיו.
במקרה של ביטול עסקה לאחר שליחת המוצרים אל הגולש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה להזמנה, הגולש יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר/ים ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש וכי המוצר יוחזר ללא פגם ו/או נזק באריזתו המקורית. טורטוגה סאפ היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר שהוחזר.
ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת המוצר לחנות טורטוגה סאפ.
הגולש לא יהא זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו ובמקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה להזמנה. החזרת מוצר שלא עקב פגם ו/או אי התאמה להזמנה תעשה בכפוף להחזרת המוצר לחנות טורטוגה סאפ בצירוף חשבונית ובתנאי כי אריזתו המקורית לא נפתחה ובמוצר לא נעשה שימוש.
זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
לגבי; טובין פסידים; כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול ושאריזתם המקורית נפתחה.


משלוחים
הגולש יהיה רשאי לבטל עסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו במקרה והמוצר התקבל אצלו כשהוא פגום ו/או במקרה
ותיאור/מפרט המוצר בפועל שונה מזה אשר הוצג באתר. במקרה כזה רשאי הגולש לבטל את העסקה תוך 14 יום מקבלת המוצר והשבת המוצר תהא בהתאם לאמור בחוק להגנת הצרכן התשמ”א- 1981 .
במקרה של ביטול עסקה יבוצע ההחזר באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה ותוך 14 יום קבלת הפריט בחנות
טורטוגה סאפ.


החזרת המוצר
ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר. החזרת המוצר תעשה על חשבון הגולש ובאחריותו. ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שירות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו או לחנות טורטוגה סאפ. ההחזר הכספי יבוצע תוך 14 יום לאחר קבלת המוצר בחנות סקי-פס.


החלפות
ניתן לבצע החלפת מידה או החלפת מוצר במידה והמוצר נשאר באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש ועל פי החלטת החברה.
אחריות המוצר
החברה מספרת אחריות מלאה על מוצרים שהגיעו פגומים / שבורים / מקולקלים מהיצרן. החברה אינה מספקת אחריות על נזקים
שנגרמו למוצרים מנזק ישיר של הלקוח.


אבטחת מידע ופרטיות

טורטוגה סאפ ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרמו לגולש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או
רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא.
נפלה טעות דפוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את טורטוגה סאפ.
אתר טורטוגה סאפ הינו אתר מאובטח, הנתונים אשר יוזנו באתר על ידי הגולשים בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו
חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת טורטוגה סאפ באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL-Secure
Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר טורטוגה סאפ.
פרטי כרטיסי האשראי של הגולשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכת טורטוגה סאפ וטורטוגה סאפ נעזרת בחברה
חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.


טורטוגה סאפ אינה אחראית על פעולות בלתי חוקיות של צד שלישי כלשהו לרבות חדירה למידע אשר שמור במאגרי טורטוגה סאפ
ולא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טורטוגה סאפ בקשר עם פעולות כאמור.
טורטוגה סאפ תהא רשאית להעביר פרטי הגולש לצד שלישי במקרים הבאים:
הגולש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בטורטוגה סאפ;
התקבל בידי טורטוגה סאפ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הגולש לצד שלישי ו/או לבית המשפט;
טורטוגה סאפ תוכל להשתמש בפרטי הגולש, ללא זיהוי הגולש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים
אחרים;
לגולש באתר טורטוגה סאפ ניתנת האפשרות למסור מידע אישי (שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכד’) על פי שיקול דעתו ורצונו
החופשי, לצורך ביצוע פעולות שונות באתר הדורשות את זיהויו, ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חבות כלשהי על טורטוגה סאפ.
מובהר למען הסר כל ספק כי טורטוגה סאפ אינה מחייבת גולש אשר אינו מעוניין להזדהות, לעשות כן.
הגולש מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הגולש
מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה
אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.


מסר הגולש מידע אישי בהתאם לאמור לעיל, מהווה הדבר הסכמה של הגולש לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים
אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת טורטוגה סאפ, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של טורטוגה סאפ או מי מטעמה.
אתר טורטוגה סאפ יהא רשאי לעשות שימוש ב”עוגיות cookies” – שהינם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של
אתר טורטוגה סאפ על הכונן  הקשיח של המחשב בו הגולש משתמש באמצעות הדפדפן ) המשמש לגלישה וזאת על מנת לספק
לגולש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן
מכילות כל מידע שמזהה את הגולש באופן אישי והגולש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או
שיימחקו.


קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר טורטוגה סאפ לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה
הבלעדי של טורטוגה סאפ.
זכויות אלה חלות בין היתר על העיצוב הגרפי של האתר, רשימות המוצרים ותיאורם, צילומי המוצרים וכל פרט הקשור בהפעלתו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "טורטוגה סאפ" וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין
אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של טורטוגה סאפ בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב מראש.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של טורטוגה סאפ.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ולשווק מידע כלשהו מהאתר בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של טורטוגה סאפ.


סמכות שיפוט
בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, רכישה באתר, תקנון זה ו/או כל סכסוך הנובע והקשור באתר סמכות השיפוט
בלעדית תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו בלבד.


שירות לקוחות
טורטוגה סאפ מעמידה לרשות הגולשים באתר שירות לקוחות אליו ניתן לפנות ולקבל מענה לגבי המוצרים וכל שאלה באשר

לתפעול האתר. נציגי השירות ישמחו לסייע לגולשים בכל שאלה ובקשה.

טורטוגה סאפ באמצעות פנייה בווטסאפ ו\או בטלפון  0552645563

bottom of page